UGU-Utvärdering genom uppföljning

Kohort 1948

I den valda kohorten är följande datamängder tillgängliga.

Bakgrundsvariabler från åk 6

Skoladministrativa data i åk 6

Skoladministrativa data i åk 7

Skoladministrativa data i åk 8

Skoladministrativa data i åk 9

Skoladministrativa data i åk 10

Kognitiva test samt Standardprov i åk 6

Frågeformulär åk 6