UGU-Utvärdering genom uppföljning

Kohort 1967

I den valda kohorten är följande datamängder tillgängliga.

Bakgrundsvariabler från åk 6

Skoladministrativa data i åk 6

Skoladministrativa data i åk 7

Skoladministrativa data i åk 8

Skoladministrativa data i åk 9

Skoladministrativa data i åk 10

Registrering vid universitet och högskola

Kognitiva test i åk 6 samt Standardprov i åk 8 och åk 9

Frågeformulär åk 6

Föräldrarformulär åk 6

Frågeformulär åk 10A

Frågeformulär åk 10X