UGU-Utvärdering genom uppföljning

Kohort 1982

I den valda kohorten är följande datamängder tillgängliga.

Bakgrundsvariabler från åk 3

Skoladministrativa data i åk 3

Skoladministrativa data i åk 4

Skoladministrativa data i åk 5

Skoladministrativa data i åk 6

Skoladministrativa data i åk 7

Skoladministrativa data i åk 8

Skoladministrativa data i åk 9

Skoladministrativa data i åk 10

Kognitiva test i åk 6 samt Nationella prov i åk 9

Frågeformulär åk 6

Föräldrarformulär åk 6

Lärarformulär i åk 6

Frågeformulär åk 10AX