UGU-Utvärdering genom uppföljning

Kohort 2004

I den valda kohorten är följande datamängder tillgängliga.

Skoladministrativa data i åk 3

Skoladministrativa data i åk 4

Skoladministrativa data i åk 5

Skoladministrativa data i åk 6

Skoladministrativa data i åk 7

Skoladministrativa data i åk 8

Skoladministrativa data i åk 9

Frågeformulär åk 6

Föräldrarformulär åk 6

Lärarformulär i åk 6

Kognitiva test i åk 6

Frågeformulär åk 9

Frågeformulär, Corona åk 10