UGU-Utvärdering genom uppföljning
Kohort 1953.
Bakgrundsvariabler från åk 6

Frågegrupp

Grupp Beskrivning      
1 Bakgrund      

Variabler i data.

  variabel data group namn skolår
  RSMYEAR Födelseår 1   6
  RSMMONTH Födelemånad 1 visa 6
  RSSEX Kön 1 visa 6