UGU-Utvärdering genom uppföljning
Kohort 1953.
Skoladministrativa data i åk 7

Frågegrupp

Grupp Beskrivning      
4 Prestation      
5 Skoladministrativa data      

Variabler i data.

  variabel data group namn skolår
  RS7SCHY Årskurs 4   7
  RS7GS Betygssystem 4 visa 7
  RS7NGSW Betyg Svenska 4 visa 7
  RS7NGMA Betyg Matematik 4 visa 7
  RS7NGEN Betyg Engelska 4 visa 7
  RS7NGGM Betyg Tyska 4 visa 7
  RS7NGFR Betyg Franska 4 visa 7
  RS7NGPH Betyg Fysik 4 visa 7
  RS7NGLT Betyg Latin 4 visa 7
  RS7NGNS Antal läroämnen 4   7
  RS7NGNP Antal övriga ämnen 4   7
  RS7CMUN Kommun 5   7
  RS7SCHT SKOLFORM 5   7
  RS7CLT KLASSTYP 5 visa 7
  RS7CLASS Klassbenämning 5 visa 7
  RS7MOV Flyttat från klassen 5 visa 7