UGU-Utvärdering genom uppföljning
Kohort 1953.
Skoladministrativa data i åk 8

Frågegrupp

Grupp Beskrivning      
4 Prestation      
5 Skoladministrativa data      

Variabler i data.

  variabel data group namn skolår
  RS8SCHY Årskurs 4   8
  RS8GS Betygssystem 4 visa 8
  RS8NGSW Betyg Svenska 4 visa 8
  RS8NGMA Betyg Matematik 4 visa 8
  RS8NGEN Betyg Engelska 4 visa 8
  RS8NGGM Betyg Tyska 4 visa 8
  RS8NGFR Betyg Franska 4 visa 8
  RS8NGPH Betyg Fysik 4 visa 8
  RS8NGLT Betyg Latin 4 visa 8
  RS8NGNS Antal läroämnen 4   8
  RS8NGNP Antal övriga ämnen 4   8
  RS8CMUN Kommun 5   8
  RS8SCHT SKOLFORM 5   8
  RS8CLT KLASSTYP 5 visa 8
  RS8CLASS Klassbenämning 5 visa 8
  RS8MOV Flyttat från klassen 5 visa 8