UGU-Utvärdering genom uppföljning
Kohort 1953.
Frågeformulär åk 6

Frågegrupp

Grupp Beskrivning      
1 Bakgrund      
3 Planer och val      
9 Motivation      
10 Fritidsaktiviteter      

Variabler i data.

nr variabel fråga grupp namn  
1   Sysselsättning Verbal 10    
  QS6SVERBAL Verbal aktivitet      
  Alternativ 5 Skriva en berättelse om någon vintersport      
  Alternativ 10 Lösa korsord      
  Alternativ 15 Läsa böcker      
  Alternativ 20 Lära mig främmande språk      
  Alternativ 25 Skriva små berättelser      
  Alternativ 30 Läsa utländska böcker      
  Alternativ 35 Besöka ett bibliotek      
  Alternativ 40 Skriva brev      
  Alternativ 45 Vara redaktör för en skoltidning      
  Alternativ 50 Skriva texten till en annons      
2   SYSSEL TEKNISK 10    
  QS6STECHNICAL Tekniska aktiviteter      
  Alternativ 4 Bygga en modelljärnväg      
  Alternativ 9 Besöka ett tekniskt museum      
  Alternativ 14 Reparera en cykel      
  Alternativ 19 Få veta hur en diskmaskin är konstruerad      
  Alternativ 24 Bygga en radiomottagare      
  Alternativ 29 Laga en mekanisk leksak      
  Alternativ 34 Hjälpa till att bygga en TV-apparat      
  Alternativ 39 Läsa om månraketer      
  Alternativ 44 Tillverka ett höjdhoppsställ      
  Alternativ 49 Bygga modeller      
3   SYSSEL FRILUFTS. 10    
  QS6SOUTDOOR Utomhusaktiviteter      
  Alternativ 1 Deltaga i frivillig gymnastik      
  Alternativ 6 Vara med i en cykeltävling      
  Alternativ 11 Hoppa höjdhopp      
  Alternativ 16 Deltaga i en vintersport      
  Alternativ 21 Vara idrottstränare      
  Alternativ 26 Spela korgboll för en klubb      
  Alternativ 31 Orientera      
  Alternativ 36 Besöka en idrottstävling      
  Alternativ 41 Segla      
  Alternativ 46 Deltaga i en friidrottsgren      
4   SYSSEL HANDELSBET. 10    
  QS6SCLERICAL Kontorsaktiviteter      
  Alternativ 2 Arbeta på posten      
  Alternativ 7 Stå i en affär och sälja kläder      
  Alternativ 12 Skriva ut räkningar      
  Alternativ 17 Vara chef för en kontorsavdelning      
  Alternativ 22 Sälja bröd      
  Alternativ 27 Räkna ut kostnaderna för en utflykt      
  Alternativ 32 Sälja biljetter vid en idrottstävling      
  Alternativ 37 Arbeta på kontor      
  Alternativ 42 Vara kassör i en turistförening      
  Alternativ 47 Sortera post      
5   SYSSEL HUSLIGA 10    
  QS6SDOMESTIC Hushållsaktiviteter      
  Alternativ 3 Göra i ordning utländska maträtter      
  Alternativ 8 Använda diskmaskiner      
  Alternativ 13 Sy kläder      
  Alternativ 18 Besöka en möbelutställning      
  Alternativ 23 Göra i ordning en skolmåltid      
  Alternativ 28 Vara chef i ett hotellkök      
  Alternativ 33 Steka korv åt gäster      
  Alternativ 38 Använda köksmaskiner      
  Alternativ 43 Baka bröd      
  Alternativ 48 Möblera en lägenhet      
6 QS66 När detta läsr är slut, vilken klass ämnar du då gå till? 3 visa  
7 QS67 Tänker du så småningom söka in på gymnasium? 3 visa  
8 QS68 Vilken utbildning har din far? 1 visa  
9 QS69 Vilken utbildning har din mor? 1 visa  
11 QS610 Tror du att du kommer att ha det yrke, som du först angett, när du är i 30-årsåldern? 3 visa  
12 QS611 På vilket sätt har du fått reda på mest om det yrke, som du angett först? 3 visa  
13   ELEVENS ATTITYD TILL SKOLAN 9    
  QS6SPUPIL1 SKALA: FAMILJENS INSTÄLLNING TILL HÖGRE UTBILDNING      
  Alternativ 2 Anser dina föräldrar att man får en säkrare framtid, om man går igenom en högre skola?      
  Alternativ 5 Tycker du det skall bli roligt att få sluta skolan och börja arbeta?      
  Alternativ 8 Tycker de där hemma att du så småningom skall försöka bli student?      
  Alternativ 11 Tycker du att det är roligare att gå kvar i skoklan än att börja med ett arbete?      
  Alternativ 14 Anser dina föräldrar att man nu för tiden klarar sig bra utan högre utbildning?      
  Alternativ 17 Anser du att det är viktigare att tjäna mycket pengar än att skaffa sig en hög skolutbildning?      
  Alternativ 20 Anser din far och mor att brist på skolutbildning äer ett svårt hinder, om man vill komma framåt i livet?      
  Alternativ 23 Tycker dina föräldrar att man har föga nytta av skolkunskaper i yrkesarbetet?      
  Alternativ 26 Om du skulle välja mellan skolan och ett arbete, skulle du då föredraga skolan?      
  Alternativ 29 Anser din far och mor att du skall fortsätta skolan, när du har gått de år som du är tvungen att gå?      
  QS6SPUPIL2 SKALA: ELEVENS ÄNGSLAN FR SKOLAN      
  Alternativ 3 Tycker du att proven i skolan är för svåra?      
  Alternativ 6 Sitter du ofta och ororar dig över saker i skolan?      
  Alternativ 9 Tycker du att det är obehagligt att svara på frågor i skolan?      
  Alternativ 12 Känner du dig ibland ensam och övergiven i skolan?      
  Alternativ 15 Har du ibland svårt att få fram det rätta svaret, när du har fått en fråga av läraren?      
  Alternativ 18 Har du lätt för att ge upp om du får en svår uppgift?      
  Alternativ 21 Är du orolig för att du inte skall kunna dina läxor?      
  Alternativ 24 Blir du trött när ni har prov i skolan?      
  Alternativ 27 Tycker du ofta att du misslyckas i skolan?      
  Alternativ 30 Skulle du vilja gå i en annan skola istället för den du nu går i?      
  QS6SPUPIL3 SCALE: ELEVENS INSTÄLLNING TILL SKOLAN      
  Alternativ 1 Händer det ibland att du läser vidare i andra böcker som sådana saker som du läst om i skolan?      
  Alternativ 4 Tycker du att du får lära dig nya saker i skolan på ett trevligt sätt?      
  Alternativ 7 Tycker du att du brukar få för mycket hemläxor?      
  Alternativ 10 Är det tråkigt att gå till skolan på morgonen?      
  Alternativ 13 Tycker du att det är roligt med prov i skolan?      
  Alternativ 16 Tycker du att timmarna i skolan går för långsamt?      
  Alternativ 19 Hoppar du ibland över läxuppgifter, som du tycker är tråkiga?      
  Alternativ 22 Sitter du ofta och tänker på annat när du ska räkna eller skriva i skolan?      
  Alternativ 25 Tycker du att du får lära dig mycket onödigt i skolan?      
  Alternativ 28 Tycker du att det är tråkigt att läsa läxor?      
14 QS614 Hur många böcker läser du på din fritid? 10 visa  
15 QS615 Hur många serietidningar läser du? 10 visa  
16 QS616 Hur ofta går du på bio? 10 visa  
17 QS617 Hur ofta ser du på TV? 10 visa  
18 QS618 Hur lång tid brukar du vanligen lyssna på musik i radio eller på grammofon eller bandspelare? 10 visa  
19 QS619 Hur lång tid brukar du vanligen lägga ner på läxläsning och annat hemarbete? 10 visa  
20 QS620 Hur ofta är du tillsammans med någon eller några av dina skolkamrater på fritiden? 10 visa  
21 QS621 Vem är du mest tillsammans med? 10 visa