UGU-Utvärdering genom uppföljning
Kohort 1953.
Kognitiva test samt Standardprov i åk 6

Frågegrupp

Grupp Beskrivning      
4 Prestation      

Variabler i data.

  variabel data group namn skolår
  TS6IVOTP Summa poäng Motsatser 4   6
  TS6ISTP Summa poäng Plåtvikning 4   6
  TS6IITP Summa poäng Talserie 4   6
  TS6STP Summa poäng totalt på testen Motsats, Plåtvikning och Talserie 4   6
  TS6SESP Summapoäng i Engelska 4   6
  TS6SSRWTP Summapoäng i Svenska 4   6
  TS6SSRTP Läsförståelse Svenska 4   6
  TS6SSWTP Skriva Svenska 4   6
  TS6SMSP Summa poäng i Matematik 4   6