UGU-Utvärdering genom uppföljning
Kohort 1953.
Skoladministrativa data i åk 9

Frågegrupp

Grupp Beskrivning      
4 Prestation      
5 Skoladministrativa data      

Variabler i data.

  variabel data group namn skolår
  RS9SCHY Årskurs 4   9
  RS9GS Betygssystem 4 visa 9
  RS9NGSW Betyg Svenska 4 visa 9
  RS9NGMA Betyg Matematik 4 visa 9
  RS9NGEN Betyg Engelska 4 visa 9
  RS9NGGM Betyg Tyska 4 visa 9
  RS9NGFR Betyg Franska 4 visa 9
  RS9NGPH Betyg Fysik 4 visa 9
  RS9NGLT Betyg Latin 4 visa 9
  RS9NGNS Antal läroämnen 4   9
  RS9NGNP Antal övriga ämnen 4   9
  RS9CMUN Kommun 5   9
  RS9SCHT SKOLFORM 5   9
  RS9CLT KLASSTYP 5 visa 9
  RS9CLASS Klassbenämning 5 visa 9
  RS9MOV Flyttat från klassen 5 visa 9