UGU-Utvärdering genom uppföljning
Kohort 1953.
Skoladministrativa data i åk 6

Frågegrupp

Grupp Beskrivning      
4 Prestation      
5 Skoladministrativa data      

Variabler i data.

  variabel data group namn skolår
  RS6GS Betygssystem 4 visa 6
  RS6NGSW Betyg Svenska 4 visa 6
  RS6NGMA Betyg Matematik 4 visa 6
  RS6NGEN Betyg Engelska 4 visa 6
  RS6NGGM Betyg Tyska 4 visa 6
  RS6NGFR Betyg Franska 4 visa 6
  RS6NGPH Betyg Fysik 4 visa 6
  RS6NGLT Betyg Latin 4 visa 6
  RS6NGNS Antal läroämnen 4   6
  RS6NGNP Antal övriga ämnen 4   6
  RS6MUN Kommun 5   6
  RS6SCHT SKOLFORM 5   6
  RS6CLT KLASSTYP 5 visa 6
  RS6CLASS Klassbenämning 5 visa 6
  RS6SCHY Årskurs 5   6