UGU-Utvärdering genom uppföljning
Kohort 1953.
Skoladministrativa data i åk 10

Frågegrupp

Grupp Beskrivning      
4 Prestation      
5 Skoladministrativa data      

Variabler i data.

  variabel data group namn skolår
  RS10GS Betygssystem 4 visa 10
  RS10GS Betygssystem 4 visa 10
  RS10GS Betygssystem 4 visa 10
  RS10GS Betygssystem 4 visa 10
  RS10GS Betygssystem 4 visa 10
  RS10NGSW Betyg Svenska 4 visa 10
  RS10NGSW Betyg Svenska 4 visa 10
  RS10NGSW Betyg Svenska 4 visa 10
  RS10NGSW Betyg Svenska 4 visa 10
  RS10NGSW Betyg Svenska 4 visa 10
  RS10NGPH Betyg Fysik 4 visa 10
  RS10NGPH Betyg Fysik 4 visa 10
  RS10NGPH Betyg Fysik 4 visa 10
  RS10NGPH Betyg Fysik 4 visa 10
  RS10NGPH Betyg Fysik 4 visa 10
  RS10NGLT Betyg Latin 4 visa 10
  RS10NGLT Betyg Latin 4 visa 10
  RS10NGLT Betyg Latin 4 visa 10
  RS10NGLT Betyg Latin 4 visa 10
  RS10NGLT Betyg Latin 4 visa 10
  RS11NGMA Betyg Matematik 4 visa 11
  RS11NGMA Betyg Matematik 4 visa 11
  RS11NGMA Betyg Matematik 4 visa 11
  RS11NGMA Betyg Matematik 4 visa 11
  RS11NGMA Betyg Matematik 4 visa 11
  RS12SCHY Årskurs 4   12
  RS12SCHY Årskurs 4   12
  RS12SCHY Årskurs 4   12
  RS12SCHY Årskurs 4   12
  RS12SCHY Årskurs 4   12
  RS12NGEN Betyg Engelska 4 visa 12
  RS12NGEN Betyg Engelska 4 visa 12
  RS12NGEN Betyg Engelska 4 visa 12
  RS12NGEN Betyg Engelska 4 visa 12
  RS12NGEN Betyg Engelska 4 visa 12
  RS12NGGM Betyg Tyska 4 visa 12
  RS12NGGM Betyg Tyska 4 visa 12
  RS12NGGM Betyg Tyska 4 visa 12
  RS12NGGM Betyg Tyska 4 visa 12
  RS12NGGM Betyg Tyska 4 visa 12
  RS12NGFR Betyg Franska 4 visa 12
  RS12NGFR Betyg Franska 4 visa 12
  RS12NGFR Betyg Franska 4 visa 12
  RS12NGFR Betyg Franska 4 visa 12
  RS12NGFR Betyg Franska 4 visa 12
  RS13NGNS Antal läroämnen 4   13
  RS13NGNS Antal läroämnen 4   13
  RS13NGNS Antal läroämnen 4   13
  RS13NGNS Antal läroämnen 4   13
  RS13NGNS Antal läroämnen 4   13
  RS14NGNP Antal övriga ämnen 4   14
  RS14NGNP Antal övriga ämnen 4   14
  RS14NGNP Antal övriga ämnen 4   14
  RS14NGNP Antal övriga ämnen 4   14
  RS14NGNP Antal övriga ämnen 4   14
  RS10CLT KLASSTYP 5 visa 10
  RS10CLASS Klassbenämning 5 visa 10
  RS10MOV Flyttat eller avbrutit studier 5 visa 10
  RS11MOV Flyttat eller avbrutit studier 5 visa 11
  RS12CMUN Kommun 5   12
  RS12CMUN Kommun 5   12
  RS12CMUN Kommun 5   12
  RS12CMUN Kommun 5   12
  RS12CMUN Kommun 5   12
  RS12MOV Flyttat eller avbrutit studier 5 visa 12
  RS13SCHT SKOLFORM 5   13
  RS13SCHT SKOLFORM 5   13
  RS13SCHT SKOLFORM 5   13
  RS13SCHT SKOLFORM 5   13
  RS13SCHT SKOLFORM 5   13
  RS13MOV Flyttat eller avbrutit studier 5 visa 13
  RS14MOV Flyttat eller avbrutit studier 5 visa 14